กระดานสนทนา

กระดานสนทนา หัวเรื่อง ตั้งกระทู้ กระทู้ล่าสุด
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
ห้องสำหรับคุยเรื่องทั่วไป
170 541
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
ข่าวประกาศต่างๆ จาก mitdee.com
6 15
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
คุยเรื่องโปรแกรมทั่วๆไป
9 14
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
คุยเรื่องโปรแกรมอ่านจอภาพ/โปรแกรมสังเคาะเสียงบน windows
15 105
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
คุยเรื่องwindows/Microsoft
7 33
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
คุยเรื่องแอปพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์
14 39
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
คุยเรื่องเกม
9 14
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
คุยเรื่องเพลง/ดนตรี/การแสดง/คอนเสิร์ต
4 33
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
คุยเรื่องการเมือง/นักการเมือง/พักการเมือง
0 0 ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
สุขภาพ/ยา/แพทย์/การรักษา
0 0 ไม่มีข้อมูล