ผลงานเพลงจากทีมงานและเพื่อนๆ

ในหน้านี้จะเป็นการรวมผลงานเพลงจากทีมงานและเพื่อนๆ ซึ่งเพื่อนๆสามารถนำผลงานเพลงของเจ้าของเดิมมาร้องใหม่ หรือ จะแต่งขึ้นเองก็ได้
โดยผลงานเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เราจะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ร้อง
หากผลงานเพลงของท่านถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซตร์แห่งนี้แล้ว นั่นหมายความว่า ท่านยินยอมให้มีการเผิยแพร่ผลงานเพลงที่ท่านได้นำมาร้องใหม่ หรือผลงานเพลงของท่าน ซึ่งท่านจะไม่สามารถมาเรียกร้องความเสียหายจากทีมงานของเว็บไซตร์แห่งนี้ได้
ซึ่งผลงานเพลงดังกล่าวจะเป็นผลงานเพลงแนวไหนก็ได้ ถ้าเป็นผลงานเพลงใต้ดิน หรือ เป็นผลงานเพลงที่ไม่สุภาพแต่ไม่ระเมิดเบื้องสูงทางทีมงานสามารถทำเผิยแพร่ให้ท่านได้ แต่หากมีกรณีข้อขัดแย้งหรือมีปัญหาเกิดขึ้นพายหลัง ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ทาง admin และ ทีมงาน ไม่ต้องรับผิดทุกประการ
ห้ามแต่งแนวเพลงที่ระเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์เด็ดขาด หากท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้ว สามารถส่งผลงานเพลงเข้ามาให้ทีมงานพิจารณาก่อนนำขึ้นบนเว็บไซตร์แห่งนี้ โดยสามารถส่งผลงานเพลงของท่านเข้ามาได้ที่
admin@mitdee.com
หากผลงานเพลงของท่านผ่านการพิจารณาจากทีมงาน ผลงานเพลงของท่านจะถูกอัพโหลดขึ้นเว็บไซตร์แห่งนี้ทันที
เราพร้อมแล้ว ที่จะทำให้ผลงานเพลงของทุกท่าน เป็นที่รู้จักมากขึ้น