กิจกรรมน่าฟัง

ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องราวที่ทีมงานและเพื่อนๆได้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆมา ทางเราก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเป็นหัวข้อตามแต่ละกิจกรรมที่ทางทีมงาน ได้ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆ